کد خبر: 619636 A

رضوی اردکانی عنوان کرد:

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر ۱۱۰ صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عبدالکریم رضوی اردکانی روز یکشنبه در آیین افتتاح ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سنندج، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور داریم، که این صندوق ها غیردولتی هستند و کشاورزان کشور آنها را اداره می کنند.

وی با بیان اینکه ۳۲ مورد از این صندوق ها استانی و ۸ مورد از آنها تخصصی – ملی هستند، اظهار داشت: ۱۳ صندوق نیز متعلق به زنان عشایری و روستایی، ۸ صندوق متعلق به منابع طبیعی و ۴۹ صندوق شهرستانی است.

رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری انجام شده در این ۱۱۰ صندوق ۱۱۰۰ میلیارد تومان است، افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده تا پایان برنامه ششم ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دیگر باید در این صندوق ها انجام شود و در مجموع میزان سرمایه گذاری این صندوق ها به ۷ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان برسد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری عنوان کرد: ایجاد شرکت‌های بازرگانی و استانی و منطقه ای با حضور مشارکت تشکل ها، تولید کنندگان بخش کشاورزی و صندوق های حمایت از توسعه بخش در جهت ساماندهی امر بازار و صادرات به عنوان مهمترین حلقه زنجیره‌های تولید از جمله اهداف ما است.

رضوی ایجاد هم افزایی و استفاده بهینه از منابع مالی و سرمایه ای صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در چارچوب انعقاد قراردادهای متعامل و چندجانبه بین صندوق های تخصصی و استانی را از دیگر برنامه های این شرکت برای آینده قلمداد کرد.

وی عملکرد ۳ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان را قابل قبول دانست و گفت: با اینکه سرمایه صندوق ها در استان از ۴۷ میلیارد تومان فراتر رفته است، اما با وجود قابلیت و پتانسیل های بخش کشاورزی بایستی نسبت به ارتقا و فزونی سرمایه نیز مبادرت به عمل آید.

بخش کشاورزی سرمایه گذاری منابع طبیعی سنندج صندوق حمایت از توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر