کد خبر: 601617 A

مدیر کل دادگستری کردستان مطرح کرد:

مدیرکل دادگستری کردستان گفت: تنها راه کنترل ومهار آسیب های اجتماعی تمرکز بر امر پیشگیری است.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، علی اکبر گروسی روز چهارشنبه در نشست‌مشترک علما و روحانیون‌تسنن و تشیع استان، با بیان اینکه سخن گفتن در باب آسیب های اجتماعی امری سهل و ممتنع است، گفت: خاستگاه بی‌نظمی و نابسامانی های اجتماعی بایستی جهت آسیب شناسی مورد واکاوی و شناسایی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با گذر زمان برخی از شیوه های مقابله با آسیب های اجتماعی کارایی لازم خود را از دست می‌دهند چرا که اغلب انحرافات متنوع، جدید، پیچیده و با اهداف سازمان یافته طراحی می شود از این منظر با برنامه ریزی و تغییر رویکرد مبتنی بر پیشگیری قبل از وقوع نیز نسبت به تحولات شکل گرفته تمهیدات لازم را اتخاذ کنیم.

گروسی با بیان اینکه بهترین راه مهار از آسیب های اجتماعی پیشگیری قبل از بروز رویداد است، گفت: بهترین و موثرترین طریق مواجه با چنین انحرافاتی، پیشگیری و ایجاد هماهنگی بین بخش های عمومی و خصوصی است از این جهت همگرایی و هم سویی حوزه های مختلف در راستای هدایت رفتار های اجتماعی میتواند کار ساز باشد.

مدیر کل دادگستری کردستان عنوان کرد: ارائه اطلاعات جامع از عوامل انحرافات اجتماعی به عموم مردم جهت بروز حداقل آسیب ها از سوی دولت امری مهم و ضروری است که بایستی درنظر گرفته شود.

گروسی فضای مجازی و رسانه‌ای را به عنوان آسیب نو پدیده ای فراگیر دانست و گفت: قدرت اثر بخشی چنین پدیده ای توان رویارویی دستگاه های نظامی را با مشکل مواجه کرده است از این رو ضمن بهره گیری از فرصت های فراروی این پدیده نیز انجام اقدامات کاربردی و پژوهشی بایستی لحاظ شود.

وی ادامه داد: سرعت تاثیرپذیری و تاثیرگذاری فضای مجازی در باور پذیری مردم و ظهور آسیب های مختلف اجتماعی نقش مهمی را ایفا کرده است.

گروسی خاطر نشان کرد: الگو برداری از کشور های موفق و همفکری و ارائه تئوری های نظری و نیز ایجاد حساسیت در این زمینه جهت تدوین استراتژی مشخص و هماهنگی موضع ها می تواند موثر واقع شود.

آسیب های اجتماعی دولت دادگستری برنامه ریزی نشست مشترک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر