کد خبر: 600188 A

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان مطرح کرد:

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان ریشه کنی بی سوادی در جامعه هدف را نیازمند مشارکت و همکاری شرکای برون سازمانی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، رشید قربانی در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته بعد از تاسیس نهضت سواد آموزی به فرمان امام راحل در سطح کشور و به ویژه استان کردستان گفت: علیرغم تلاش های صورت گرفته ، بر اساس سرشماری سال 95 هم اکنون در کردستان بیش از 265 هزار نفر از جمعیت استان بی سواد هستند که از این تعداد بیش از 50 هزار نفر در جامعه هدف یعنی 10 تا 49 سال قرار دارند.

قربانی جامعه هدف آموزش و پرورش در این امر را ریشه کنی بی سوادی در فاصله سنی 10 تا 49 سال اعلام کرد و گفت : با توجه به اقدامات صورت گرفته به خصوص در سال های اخیر و بر اساس سرشماری سال 95 ،کردستان دومین استان در رشد نرخ باسوادی در سطح کشور شناخته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و با همکاری کلیه مسئولین ، دست اندرکاران و مشارکت و همکاری شرکای برون سازمانی باید ظرف چند سال آینده بی سوادی جامعه هدف استان به صفر برسد و در این راستا ما نیازمند تعامل و همراهی کلیه دستگاه ها و سازمانها هستیم.

وی پیگیری برنامه های سواد آموزی و پوشش بی سوادان را در حال حاضر کاری سخت دانست و با اشاره به مشکلات و چالش های پیش رو و بعضا عدم رغبت و استقبال افراد بی سواد از کلاس های سواد آموزی و مشکل جذب و آموزش آنان اظهار داشت:  شهرهای مرزی از این جهت با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

 قربانی کردستان را در خصوص سواد آموزی جزو استانهای لازم التوجه دانست و گفت: به همین منظور برنامه شتاب بخشی به برنامه سواد آموزی از سه سال اخیر تهیه و تدوین و در حال پیگیری است و برای اجرای آن مشارکت شرکای برون سازمانی یک ضرورت است.

 

 

 

آموزش و پرورش امام راحل جامعه مشکلات بی سوادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر