کد خبر: 578443 A

رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان مطرح کرد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان گفت: ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به مشارکت های مردمی، نهادهای غیر دولتی و خیرین نیازمند است.

به گزارش‌ایلنا، بهرام نصراللهی‌زاده در جلسه‌ای که برای تبادل‌نظر پیرامون وضعیت‌فرهنگی و اجتماعی و احداث اماکن و تاسیسات مورد نیاز ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان برگزار شد، با اشاره به ضرورت انجام کار و اقدام ویژه در این ناحیه اظهار داشت: با استفاده از اعتبارات استانی و اعتبارات ستاد بازآفرینی سکونت گاه‌های غیررسمی، تلاش خواهیم کرد عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و هنری و مجتمع ورزشی را در آینده نزدیک آغاز کنیم.

وی میانگین نرخ باسوادی در نایسر را 83 و پنج دهم درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به رشد نرخ باسوادی در نایسر وجود مراکز آموزشی متناسب با نیاز مردم وجود ندارد به همین دلیل احداث سه مرکز آموزشی از محل اعتبارات استانی در نایسر نیز در دستور کار قرار گرفته و پس از تامین زمین مورد نیاز وارد فاز اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با اشاره به برخی آمارها در مورد جمعیت نایسر اظهار داشت: بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 جمعیت ساکن در ناحیه منفصل شهری نایسر 36 هزار و 431 نفر بوده که معادل 10 هزار و 974 خانوار است.

نصراللهی زاده با تاکید بر اینکه نسل های دوم و سوم در نایسر نیازمند توجه بیشتر بویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی هستند، گفت: به منظور ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی در این ناحیه، احداث یک مجتمع فرهنگی و هنری و یک مجتمع ورزشی در دستور کار قرار گرفته و مقدمات اجرای کار در حال انجام است.

وی شرط موفقیت در برنامه ها را داشتن رویکرد اجتماع دانست و گفت: ارتقای شاخص های توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در نواحی منفصل شهری فقط مربوط به دولت نیست بلکه مشارکت های مردمی، نهادهای غیر دولتی و خیرین بیشترین تاثیرگذاری را در این امر دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین تاکید کرد: شهرداری‌ها صرفاً یک سازمان خدماتی نیستند بلکه یک نهاد اجتماعی بوده و مسئولیت خطیری در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه بر عهده دارند بنابراین در نواحی منفصل شهری باید با حساسیت بیشتری برخورد کنند.

اجتماعی و اقتصادی استان کردستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی شاخص مشارکت های مردمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر