کد خبر: 210358 A

رییس گروه مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست:

دولت حق دخالت در امور سمن ها را ندارد و قیم سازمان های مردم نهاد نیست.

رییس گروه مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: دولت حق دخالت در امور سمن‌ها را ندارد و قیم سازمان‌های مردم نهاد نیست.

به گزارش ایلنا، ساره گل محمدی در نشست شبکه بندی تشکل‌های زیست محیطی استان کردستان در سنندج، افزود: دولت می‌خواهد نقش سازمان‌های مردم نهاد در برنامه ششم توسعه دیده شود و برای این کار نیاز به ایجاد یک ساختار منسجم در میان سمن‌ها است.

وی اظهار کرد: وظیفه دولت، کمک به بستر سازی و رفع موانع فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است.

وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست نیز به توان و تخصص سمن‌ها نیاز دارد، گفت: سمن‌ها سرمایه‌های اجتماعی هستند و سازمان محیط زیست تلاش می‌کند یک ساختار منسجم به این تشکل‌ها بدهد.

وی گفت: برون سپاری برخی از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست، نامه نگاری‌ها و گردش اطلاعات توسط شبکه‌های استانی انجام می‌شود.

گل محمدی افزود: شبکه‌ها باید از توان سایر سمن‌ها نیز برای انجام امور کمک بگیرند و با‌شناختی که از دیگر سمن‌ها دارند آن‌ها را در انجام امور مشارکت دهند.

وی اظهار کرد: کمک‌های مادی و معنوی سازمان حفاظت از محیط زیست به این شبکه‌ها وجود خواهد داشت.

۱۹ انجمن زیست محیطی در استان کردستان وجود دارد که بیشتر در حوزه آموزشی مشغول به فعالیت هستند.

استان کردستان حفاظت از محیط زیست دولت زیست محیطی سرمایه گل محمدی مادی و معنوی محیط زیست سازمان مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر