کد خبر: 152226 A

مدیر کل محیط زیست کردستان:

اولویت اصلی شهرستان بانه ساماندهی، مدیریت و برنامه ریزی صحیح جایگاه زباله است که با توجه به گردشگر پذیر بودن آن باید تفکیک از مبداء را در این شهرستان نهادینه کرد.

ایلنا: مدیر کل محیط زیست کردستان اظهار داشت: بازیافت زباله در شهرستان بانه نیازمند جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصح قادری در دومین کارگروه پسماند بانه که با حضور فرماندار، شبکه بهداشت، شهرداری و ادارات ذیربط این شهرستان برگزار شد، گفت: جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه بازیافت زباله ضروری است که می توان در رفع مشکلات کنونی و مرتفع کردن آنها گامهای موثری برداشت.
وی تصریح کرد: اولویت اصلی شهرستان بانه ساماندهی، مدیریت و برنامه ریزی صحیح جایگاه زباله است که با توجه به گردشگر پذیر بودن آن باید تفکیک از مبداء را در این شهرستان نهادینه کرد.
درختکاری و نهال کاری حاشیه جایگاه زباله، شناسایی سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت بازیافت زباله، فنس کشی جایگاه، ساماندهی نخاله های ساختمانی اطلاع رسانی مستمر و برخورد با کامیونهای متخلف در تخلیه نخاله های ساختمانی از مهمترین مصوبات دومین کارگروه پسماند این شهرستان بود.

محیط زیست کردستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر