کد خبر: 236840 A

مربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در گفتگو با ایلنا:

هرچند تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی کاشان درهفدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان پسردانشکاههای آزاد استان اصفهان خوب بازی کرد ولی اگر تیم تکواندو این دانشگاه از نیروهای جوانتر استفاده کند نتایج بهتری را بدست خواهند آورد.

مربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان گفت: هرچند تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی کاشان درهفدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان پسردانشکاههای آزاد استان اصفهان خوب بازی کرد ولی اگر تیم تکواندو این دانشگاه از نیروهای جوانتر استفاده کند نتایج بهتری را بدست خواهند آورد.

«علیرضا پهلوان نژاد» ظهر امروز یک شنبه هفتم دی ماه در حاشیه برگزاری هفدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان پسردانشکاههای آزاداسلامی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان، دلیل موفقیت تیم خوراسگان بین ۹ تیم شرکت کننده دور مقدماتی مسابقات تکواندو دانشگاههای استان اصفهان را تمرینات زیاد قبل از برگزاری این مسابقات عنوان کرد و یاد آوری نمود: تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان غیراز وزن اول در تمامی وزنها شرکت کننده داشت به طوری که در ۴ وزن دوم نیز نفرات شرکت کننده این تیم توانستند مقام خوبی را بدست آورند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی بسیار خوب دانشگاه آزاد اسلامی استان کاشان گفت: خوشبختانه نحوه برگزاری مسابقات و میزبانی دراین دور از مسابفات دراستان کاشان بسیار عالی بود.

مربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با بیان اینکه به نظر می رسد در مسابقات و تیم دوم بین کاشان و خمینی شهر باشد. تصریح کرد: هرچند تیم تکواندو دانشگاه آزاد اسلامی کاشان درهفدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان پسردانشکاههای آزاد استان اصفهان خوب بازی کرد ولی اگردر تیم تکواندو این دانشگاه از نیروهای جوانتر استفاده شود نتایج بهتری را بدست خواهند آورد.

هفدهمین دوره مسابقات تکواندو دانشجویان پسردانشکاههای آزاداسلامی استان اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر