کد خبر: 232795 A

معاون استاندار و فرماندار کاشان در گفتگو با ایلنا:

باید بپذیریم که اصحاب رسانه و خبرنگاران درامربه معروف و نهی ازمنکر به عنوان اصول حاکم برجامعه، نقش بنیادی و اساسی درپیشگیری ازخیلی نهی ها و تقویت فرهنگ ها دارند.

معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: بایدبپذیریم که اصحاب رسانه و خبرنگاران درامربه معروف و نهی ازمنکر به عنوان اصول حاکم برجامعه نقش بنیادی و اساسی درپیشگیری ازخیلی نهی ها و تقویت فرهنگ ها دارند.

«ابوالفضل صدرائیه»، معاون استاندار و فرماندار شهرستان کاشانف درگفتگو با خبرنگار ایلنا در کاشان، ضمن تسلیت اربعین حسینی، نقش رسانه ها را در همه زمینه ها موثر دانست و گفت: باید بپذیریم که اصحاب رسانه و خبرنگاران در امربه معروف و نهی ازمنکر به عنوان اصول حاکم برجامعه نقش بنیادی و اساسی درپیشگیری ازخیلی نهی ها و تقویت فرهنگ مردم دارند.

وی امربه معروف و نهی از منکر را یک کار فرهنگی و اجتماعی دانست و اظهارداشت: اصحاب رسانه در مباحثفرهنگی امر به معروف و نهی از منکر می توانند تاثیر به سزایی در نقویت افکارعمومی جامعه داشته باشند.

فرماندار کاشان با اشاره به اینکه امربه معروف و نهی از منکرخیلی از آسیب های اجتماعی را پوشش می‌دهد، یاد آورشد: بنیادی‌ترین بخشی هم که می تواند در عامرین به معروف و نهی از منکر به صورت اساسی کمک کند، اصحاب رسانه هستند.

وی نقش کلیدی اصحاب رسانه و خبرنگاران در آگاه سازی مردم در امربه معروف و نهی از منکر را اثر بخش دانست و یادآوری کرد: باید بپذیریم که اصحاب رسانه تاثیر به سزایی در فرهنگ سازی امربه معروف و نهی از منکر دارند.

صدرائیه با تاکید براینکه همگان باید از اصحاب رسانه در آگاهی بخشی جامعه کمک بگیریم، یادآورشد: اصحاب رسانه در امربه معروف و نهی از منکر می توانند به عنوان یکی شاخص های بنیادی به جامعه کمک کنند.

معاون استاندار و فرماندار کاشان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر