کد خبر: 228646 A

در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛

این قانون در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و بهره وری بیشتر از خاک که یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های میهن اسلامی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان اعلام کرد: در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳ / ۷۴ و اصلاحیه مورخ ۱/۸ / ۸۵ آن ۵مورد از بناهایی که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی شامل دیوار کشی و احداثساختمان به مساحت ۱۰۲۲۶۰ متر مربع منطقه دشت ناجی آباد احداثشده بود با اخذ حکم از مراجع ذیصلاح قضایی و با همکاری عوامل محترم نیروی انتظامی قلع و قمع شده و وضعیت این اراضی به حالت اولیة اعاده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشانة مجبد کافی راده در ادامه افزودند: این قانون در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و بهره وری بیشتر از خاک که یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های میهن اسلامی است.

همچنین ایشان تاکید کردند تغییر کاربری و تفکیک اراضی به مساحت‌های خرد ممنوع بوده و موجبات تهدید امنیت غذایی کشور را به همراه خواهد داشت.

ن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر