کد خبر: 179618 A

به منظور بررسی مشکلات مددجویان

معاونین توانبخشی و آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به اتفاق مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، معاون مدیرکل ورئیس اداره بهزیستی کاشان از مراکزتحت پوشش بهزیستی و کاشانه مهر کاشان بازدید کردند

معاونین توانبخشی و آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به اتفاق مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از مراکزتحت پوشش بهزیستی و کاشانه مهر کاشان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان دراین بازدید یکروزه آقایان سخنگو و رضازاده معاونین بهزیستی کشور و صادقی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان ضمن دیدار با رئیس، معاونین و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کاشان و ارائه راهکارهای مختلف جهت رسیدگی بیشتر به معلولین و مددجویان بهزیستی شهرستان کاشان، از قسمت های مختلف کاشانه مهر و تعدادی از مراکر تحت پوشش بهزیستی کاشان بازدید و در جریان اقدامات انجام شده دراین مراکز قرار گرفتند.

در بازدید روز گذشته معاونین بهزیستی کشور از موسسه کاشانه مهر کاشان پهلواتی مدیرعامل این موسسه، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده دراین موسسه، ساخت ساختمان جدید الحداثکاشانه مهر در ناجی آبادکاشان با کمک خیرین به منظور کمبود فضای آموزشی، کارگاهی و توان بخشی توان یابانرا از مهمترین فعالیتهای این موسسه طی چندسال گذشته عنوان کرد و گفت: ساختمان جدید کاشانه مهر با برخورداری از امکانات و تجهیزات کافی و استاندارد جهانی در ناجی آباد کاشان با کمک خیرین در مساحتی بالغ بر ۸ هزار مترمربع درحال ساخت می باشد.

شایان ذکراست معاونین سازمان بهزیستی کشور پس از بازدید از قسمتهای مختلف کاشانه مهر ضمن گفتگو با مددجویان این مرکز و آشنایی با آثار هنری آنها در زمینه های نقاشی، سرود، موسیقی، خیاطی و کارگاههای آموزشی در جریان روند فعالیت در کاشانه مهر قرار گرفتند و سپس از ساختمان جدیدالحداثکاشانه مهر بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکراست که معاونین سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل اداره بهزیستی شهرستان کاشان ضمن پاسخ به سوال خبرنگاران و اصحاب رسانه کاشان، از مراکز تحت پوشش بهزیستی کاشان در شهر قمصر نیز بازدید به عمل آوردند که اخبار تکمیلی آن متعاقبا اعلام خواهدشد..

آسیب های اجتماعی استان اصفهان استاندارد اصحاب رسانه بهزیستی پوشش مشکلات معاون موسیقی نقاشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر