کد خبر: 172846 A

فهیمه معمارزاده؛ حافظ کل نهج البلاغه:

مدرسه شبانه روزی حفظ یکساله نهج البلاغه، دانشگاه انسان سازی است وامیدوارم مؤسسه امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان در جهت ترویج نهج البلاغه به مرتبه ی بین المللی برسد.

فهیمه معمارزاده، حافظ کل نهج البلاغه که باحضوردراولین دوره مدرسه شبانه روزی حفظ یکساله نهج البلاغه کشوردرمؤسسه امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان درمدت کمتراز۱۱ماه، کل نهج البلاغه راحفظ کرده است گفت: مدرسه شبانه روزی حفظ یکساله نهج البلاغه، دانشگاه انسان سازی است وامیدوارم مؤسسه امیرالمؤمنین علیه السلام کاشان در جهت ترویج نهج البلاغه به مرتبه ی بین المللی برسد.

وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا در کاشان با اشاره به این موضوع که فارغ التحصیل ازرشته کامپیوتربامدرک کارشناسی بوده و۹ سال دوری ازدروس عربی راتجربه کرده است گفت: این فاصله دوری ازدروس عربی، درابتدای طرح آزمایشی، درک معارف و مفاهیم وترجمه نهج البلاغه رابرایم دشوارمی ساخت ولی خوش بختانه به مدداهل بیت علیهم السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توانستم دراین راه استقامت نموده وبدین ترتیب هرروزشرایط حفظ وترجمه ودرک مفاهیم برایم آسان ترشد.

این حافظ کل نهج البلاغه که متولد سال۶۷بوده وازشهرستان دامغان دراین مدرسه حضور پیداکرده است؛ بااشاره به این سخن ازحضرت علی علیه السلام که «اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم» به الزامات یک دوره ی حفظی خوب اشاره داشته وتصریح کرد: رعایت نظم شامل رعایت قوانین خوابگاه حتی اگربه ظاهر سخت باشد؛ درزمینه حفظ وتمرکز بهترهنگام درس خواندن الزامی است که ان شا الله بایدهمراه باتوسل به اهل بیت علیهم السلام وعمل به دانسته های خودباشد.

فهیمه معمارزاده بااشاره به این موضوع که فضای خوابگاهی، یکسری وظایفی رابردوش اعضای آن قرارمی دهدلذاباتوجه به تجهیزات خوابگاهی، امکانات بهداشتی، خدماتی، رفاهی و درمانی گفت: خدا را شکرمسئولین خوابگاه در تأمین نیاز بچه ها، همکاری بسزایی داشتند و با مدارا و رعایت حقوق افراد، توانستیم این مسئولیت را به انجام برسانیم.

وی بامفیددانستن کلاس های اخلاق، امام شناسی، فصاحت و ترجمه و تفسیر؛ نگاه ویژه ای به کلاس ترجمه و تفسیرداشته و افزود: مربیان مابه ویژه طاهره دوست مربی کلاس حفظ، علاوه برآنکه انتظارات مارابه عنوان یک شاگرد برآورده کردند؛ درمواردی که انتظارنداشتیم هم زکات علم خودرادادند و دیدما را نسبت به خیلی از مسائل بازکردند.

این حافظ کل نهج البلاغه که پیش ازحضوردراین مدرسه، دوره آموزش تجویدومفاهیم قرآن کریم رانیزگذرانده؛ بااشاره به این مطلب که معیارانتخاب دوست و روش زندگی وی درحال حاضربامعیار هایی که قبل ازحفظ نهج البلاغه داشته تفاوت کرده است تصریح کرد: نهج البلاغه به فکرم جهت داده است.

فهیمه معمارزاده بااشاره به برنامه های جانبی این مؤسسه درقبال مدرسه شبانه روزی نهج البلاغه که شامل برنامه های فرهنگی، مناجات، اردوهای سیاحتی زیارتی وحضوردرمراسمات مذهبی بودگفت: مراسمات مذهبی که مادرآن شرکت می کردیم، بسیارتأثیرگذاربود.

وی در ادامه به مهم ترین دغدغه اش پس ازحفظ نهج البلاغه پرداخته وتصریح کرد: تثبیت محفوظات نهج البلاغه وترویج وتبلیغ آن ازاین جمله است.

این حافظ کل نهج البلاغه درادامه جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری درخصوص کتاب نهج البلاغه گفت: آموزش حافظان نهج البلاغه جهت جذب و به کار گیری آنان درقالب نیروهای انسانی وامکان ایجادشعبه های مختلف درجهت ترویج نهج البلاغه دراستان ها ازاین جمله است که بایدهمراه باشناخت نیاز جامعه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وفهم آن به مردم باشد.

فهیمه معمار زاده درادامه درپاسخ به این سؤال که به عنوان یک حافظ نهج البلاغه چه نقشی را می توانیددرخانواده وجمع دوستان و به تبع آن درجامعه ایجاد کنیدگفت: شناساندن نهج البلاغه و ترویج آن درمحل زندگی و میان دوستان از این جمله است که همه باید بدانندکه کارسختی نیست ودراین زمینه قادربه فعالیت هستند و اینکه زندگی با اهل بیت علیهم السلام همانا با امام بودن است که باانس گرفتن باقرآن، نهج البلاغه وصحیفه سجادیه امکان پذیراست.

وی با اشاره به این مطلب که نهج البلاغه دریایی ازعلوم است واگرکسی بخواهددرباره مطلبی بداندبه طوریقین، امامان دراین باره سخن گفته اند؛ به تأثیرحفظ نهج البلاغه توسط وی درنگاه افراد پیرامونی خویش درخانواده، جمع فامیل و دوستان اشاره نموده وتصریح کرد: اطرافیان تنها چیزی که ازنهج البلاغه می دانستنداینکه کتابی ازمولایمان برای عالمان دین است وفکر می کردندبرای همه ی افراد نیست؛ لذاخوشبختانه شناخت کلام امیرالمؤمنین علیه السلام انجام شدو به حفظ نهج البلاغه ترغیب و نسبت به عظمت و قدرت امیرالمؤمنین علیه السلام و مظلومیت ایشان شناخت پیداکردند.

اخلاق اهل بیت علیهم السلام برنامه های فرهنگی جامعه حقوق شبانه روزی فارغ التحصیل قرآن کریم کارشناسی منویات مقام معظم رهبری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر