کد خبر: 138618 A

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان:

با توجه به اینکه پروژه فاضلاب کاشان یکی از مهمترین پروژه های زیست محیطی در شهر کاشان است تا آنجا که امکان دارد باید کلیه دستگاههای اجرایی وخدماتی این شهرستان از این پروژه عظیم حمایت کنند.

ایلنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: پروژه فاضلاب کاشان به عنوان یکی از مهمترین پروژه های زیست محیطی باید مورد حمایت دستگاههای اجرایی وخدماتیقرار گیرد.

«محمود قهرمانی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری " ایلنا " در شهرستان ویژه کاشان ضمن تاکید بر اجرای پروژه فاضلاب شهری کاشان گفت: با اجرای این پروژه ضمن اینکه یک اتفاق بزرگ در محیط زیست شهرستان کاشان رقم می خورد، بسیاری از معضلات زیست محیطی نیز مرتفع می شود.

وی گفت: اجرای این پروژه باعثشده تا از آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی از جذب فاضلاب چاههای خانگی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان با تاکید براینکه اجرای پروژه فاضلاب شهری درکاشان از آلوده شدن منابع زیر زمینی این شهر جلوگیری می کند. گفت: وقتی آب زیر زمینی آلوده شد هیچ راهی برای رفع آلایندگی آن وجود ندارد لذا اجرای این پروژه عظیم گام مهمی درجهت جلوگیری از آلایندگی منابع آبی این شهر است.

زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست شهرستان کاشان حمایت پروژه فاضلاب جدی نیازبه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر