صبح امروز رخ داد؛

ایلنا: سارقان مسلح از بانک انصار در شهر کاشان سرقت کردند و متواری شدند.