کد خبر: 741827 A

جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان:

جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار افزایش عادلانه دستمزد به میزان حداقل ۱ میلیون تومان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران عملیات نت خط و ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان در بیانیه‌ای خواستار افزایش عادلانه دستمزد به میزان حداقل ۱ میلیون تومان شدند.

در این بیانیه آمده است: بعد از افزایش ۱۰٪ + ۴۰۰,۰۰۰ تومانی حقوق اسمی کارکنان کشوری، میزان افزایش اسمی حقوق کارگران معلوم نیست؛ در برابر تورم افسارگسیختهٔ ناشی از فساد و مدیریت غلط، افزایش ۱۰٪ + ۴۰۰,۰۰۰ تومانی کافی نیست، زیرا سال‌هاست مزد کارگران با حداقل مورد نیاز برای یک زندگی شرافتمندانه فاصلهٔ بسیاری دارد و این فاصله در حال افزایش است. هر بحران اقتصادی باعث ثروتمندتر شدن ثروتمندان در برابر فقر بیش از پیش کارگران است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: باتوجه به روند خصوصی‌سازی آموزش، بهداشت، کاهش خدمات عمومی دیگر و کاهش ارزش واقعی مزد کارگران، حداقل افزایش اسمی مزد قابل قبول «یک میلیون تومان» است؛ ما خواهان توقف روند خصوصی‌سازی هستیم. راه‌حل رکود و فساد بخش دولتی خصوصی‌سازی نیست، بلکه شفافیت مدیریت دولتی و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی است. تا زمانی که مدیران بر اساس روابط و هر چیزی جز «تخصص» انتخاب شوند و تصمیم‌گیری و اسناد مالی شرکت‌ها به صورت عمومی منتشر نشود، شاهد وضعی به مراتب بدتر خواهیم بود.

شورای عالی کار کارگران راه‌آهن دستمزد 98 مزد 98 مذاکرات مزدی 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر