کد خبر: 731605 A

کارگران پیمانکاری صنعت نفت:

کارگران پیمانکاری صنعت نفت با انتقاد از در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی گفتند: چطور توقع دارند نگران نباشیم؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که با هدف افزایش سن و سابقه بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته است، نگرانی‌های بسیاری را در میان کارگران دامن زده است.

کارگران پیمانکاری صنعت نفت که مدتهاست در تلاش برای رفع تبعیض و یکسان‌سازی دستمزدها در شرکت نفت هستند، ضمن نگرانی از این طرح بدون آنکه به جزئیات آن ورود کنند، می‌گویند: آقای زدا  سرپرست سازمان گفته‌اند که کارگران نگران نباشند؛ این تغییرات برای آنها نیست بلکه برای افراد جدیدالورود است. آقای زدا این فرموده حضرتعالی نشان دهنده‌ی سوگیریهای بسیار نادرست است؛ سالها پیش با همین نوع تفکر، ناامنی شغلی را بر سر کارگران هم‌ نسل من آوار کردند، چون قراردادهای موقت شامل آنها نبود و شد ارثیه نامیمون آنها برای کارگران هم نسل من! امروز اما ما نگران و مخالفیم؛ اتفاقا به خاطر اینکه این کار، شما شامل حال فرزندانمان و نسل بعدی خواهد شد.

این کارگران با تاکید بر اینکه نباید نمایندگان مجلس به چنین طرحی رای بدهند؛ می‌گویند: کارگران مشکلات بسیاری دارند؛ امنیت شغلی و حق معیشت شایسته که نداریم، بازنشستگی را هم می‌خواهند از ما بگیرند!

طرح اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی کارگران پیمانکاری صنعت نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر