کد خبر: 730663 A

انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی مسکن پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی، ۱۲ اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با پیگیری‌های پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی مسکن، ۱۲ اسفند برگزار می‌شود.

پرسنل شرکت واحد از طریق این شرکت تعاونی اقدام به خرید آپارتمان در پروژ‌های سپیدار و سهیل کرده‌اند؛ با این حال منازل آنها تاکنون تحویل داده نشده است.

وزارت تعاون در هفته‌های گذشته تخلفات این شرکت تعاونی را محرز دانست. به همین جهت برای برگزاری دور جدید انتخابات نظر مساعد خود را اعلام کرده است. اعضای تعاونی مسکن، این اقدام وزارت تعاون را تمجید کردند.

آنها همچنین به ایلنا گفتند که برگزاری انتخابات هیات مدیرهدر مجموع سازنده است.

اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد برای استیفای حق خود در سال‌های گذشته و سال جاری تجمعات متعددی مقابل شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری برگزار کرده بودند.

با این حال هیچ کدام از وعده‌هایی که به آنها داده شده بود، محقق نشدند.

انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوس رانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر