کد خبر: 729535 A

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را تعیین کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بند ب بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بند الحاقی ۲ و ۴ تبصره دو این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان در بندالحاقی۲ تبصره ۲ بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی مقرر کردند: در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی ها در سقف ۵۰۰ هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:

۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت ‌وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات‌ دقیق‌ کارشناسی توسط کارشناسان خبره.

۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور.

۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

براساس این مصوبه، مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.

نمایندگان در بند الحاقی ۴ تبصره ۲ بخش درآمدی این لایحه به دولت اجازه دادند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند.

تامین اجتماعی مجلس نمایندگان صندوق های بازنشستگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر