کد خبر: 721577 A

اعضای تعاونی مسکن اتوبوسرانی می‌گویند: علیرغم حکم وزارت کار مبنی بر تخلف شرکت تعاونی مسکن، این شرکت تعاونی همچنان اقدام به جذب اعضا و برگزاری مجمع عمومی می‌کند.

اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، با اشاره به خلف وعده‌های شرکت تعاونی مسکن، از عدول از قانون انتقاد کردند.

این اعضا می‌گویند: تعاونی‌ای که به موجب حکم پانزدهم بهمنِ بخش تعاونِ وزارت کار، متخلف شناخته شده و مشمول بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون است، چگونه هنوز بدون هیچ اقدامی برای رفع تخلفات، اقدام به جذب اعضا و برگزاری مجمع عمومی می‌کند.

براساس بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون تعاون، تعاونی متخلف باید نسبت به رفع تخلف اقدام کند وگرنه کار به عزل هیات مدیره می‌کشد.

 

کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر