کد خبر: 686064 A

رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک از تشکیل پرونده در رابطه با حادثه ریزش بیمارستان خبر داد.

عباسی (رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک) از ورود مدعی العموم به ریزش بیمارستان در این بخش خبر داد.

وی با بیان اینکه از ابتدای حادثه رئیس شعبه 101 سر صحنه حاضر شد، افزود: آواربرداری تا بعدازظهر دیروز انجام شد و متاسفانه 5 نفر از کارگران زیر آوار فوت کردند.

 عباسی توضیح داد: این بیمارستان در حال احداث بود که بعد از ریزش آن، 2 نفر از پیمانکاران بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه جانباختگان توسط پزشکی قانونی به اولیای دم تحویل داده می‌شوند، گفت: وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های مرتبط در این حادثه مورد سوال هستند و تحقیقات در حال انجام است.

 

حوادث کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر