کد خبر: 678293 A

انتخابات اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کاراستان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین با حضور اکثریت نمایندگان شوراهای اسلامی کار کارخانجات استان قزوین برگزار شد.

در این دوره از انتخابات کانون هماهنگی شوراهای استان قزوین، طبق قانون نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی کار کارخانجات استان شرکت کردند.

 در رای‌گیری برگزار شده در ‌‌‌‌نهایت به ترتیب آرا، «آیت الله اسدی»، «اصغر داداش زاده»، «حمیدرضا صبوری»، «مسعود امیری» و «حبیب اله بیگدلی» به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین «مرتضی جنت آبادی» و «رسول قاسمی نژاد» به عنوان بازرسان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین انتخاب شدند.

برابر قانون شوراهای اسلامی کار، مدت زمان اعتبار هیت مدیره و هیات بازرسین به ترتیب ۲ و یک سال است.

انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر