کد خبر: 665056 A

سازمان برنامه و بودجه منتشر کرد:

کارنامه شاخص‌های بازار کار از سال ۹۲ همزمان با آغاز ریاست جمهوری روحانی حاکی از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار دارد.

به گزارش ایلنا، سازمان برنامه و بودجه با ارایه گزارشی عملکرد دولت یازدهم و دوره یک‌ساله دولت دوازدهم به موضوع اشتغال، وضعیت شاخص نرخ مشارکت نیروی کار، وضعیت نرخ بیکاری و سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ پرداخته‌ است.

جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ (نفر)
1

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۲ جمعیت فعال کشور ۲۳۸۳۴۵۵۲ نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۹۶ با ۲۷۵۴۲۶۷ نفر افزایش به ۲۶۵۸۸۸۱۹ نفر رسیده است.

جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ (نفر)

2

جمعیت شاغل کشور نیز طی همین سال‌ها ( ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶) ۲۰۳۲۴۳۳ نفر افزایش داشت.

جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ (نفر)

3

در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۴۸۸۳۷۳ نفر بیکار در کشور وجود داشته که این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۳۲۱۰۲۰۶ نفر رسیده است که افزایش ۷۲۱۸۳۳ نفری جمعیت بیکار کشور را نشان می‌دهد.

4

نمودار بالا نشان می‌دهد نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۱۳۹۱، ۳۷,۴ درصد بوده است. نسبت اشتغال طی همین سال ۳۲.۹ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۳.۷ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ این ارقام به ترتیب به ۴۰.۳ درصد، ۳۵.۴ درصد و ۱۶ درصد رسیده است.

5

در بهار سال ۱۳۹۶ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰,۶ درصد بوده که با ۰.۵ درصد رشد در بهار سال ۱۳۹۷ به ۴۱.۱ درصد رسیده است.

6

نرخ بیکاری ۱۲,۶ درصدی در بهار ۱۳۹۶ با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۲.۱ درصد در بهار سال ۱۳۹۷ رسیده است.
 

7

در بهار ۱۳۹۶ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ۲۰,۴ درصد بوده است. این رقم در بهار سال ۱۳۹۷ با کاهش ۲.۶ درصدی به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

8

 نمودار بالا نشان می‌دهد که جمعیت فعال کشور در بهار ۱۳۹۷، ۲۷۳۸۶۷۰۵ نفر بوده که در مقایسه با بهار ۱۳۹۶ که رقم ۲۶۶۷۵۳۲۸ نفر بوده، افزایش ۷۱۱۳۷۷  نفری را نشان ‌میدهد.

9

جمعیت شاغل کشور نیز رشدی صعودی داشته و از ۲۳۳۰۸۳۵۵ نفر در بهار سال ۱۳۹۶ به ۲۴۰۶۴۶۹۰ نفر در فصل مشابه سال ۱۳۹۷ رسیده که حاکی از ۷۵۶۳۳۵ نفر افزایش است.

10

جمعیت بیکار نیز در مدت مشابه ۴۴۹۵۸ نفر کاهش داشته است.

11

 سهم اشتغال در بخش کشاورزی در بهار سال ۱۳۹۶، ۱۸,۷ درصد بوده که این رقم در بهار سال ۱۳۹۷ تغییری نکرده است. در بخش صنعت در مدت مشابه، سهم اشتغال کاهش اندکی داشته و از ۳۱.۵ درصد به ۳۱.۲ درصد رسیده است. اما سهم اشتغال در بخش خدمات از ۴۹.۸ درصد در همین برهه زمانی به ۵۰.۱ درصد رسیده است.

سازمان برنامه و بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر