کد خبر: 662389 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان گفت: وزیر آینده باید از بطن جامعه کارگری باشد و در این جامعه رشد کرده و علم آموخته باشد.

چنگیز اصلانی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان) در خصوص خواسته‌های جامعه کارگری همدان از وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باتوجه به ۲۴۸ هزار کارگر بیمه شده که در استان همدان داریم و با احتساب خانواده‌هایشان، آنها بیش از یک سوم جمعیت استان را تشکیل می‌دهند. خواسته جامعه کارگری از شخصی که به عنوان سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شود، در ابتدا سامان دادن به وضعیت آشفته جامعه‌ کارگری استان است که روزبه‌روز با توجه به شرایط اقتصادی که دشمنان این کشور برای ما رقم می‌زنند، بد و بدتر می‌شود.

چنگیز اصلانی گفت: وزیر آینده باید از بطن جامعه کارگری باشد، در این جامعه رشد کرده و علم آموخته باشد و همچنین مورد وثوق جامعه‌کارگری و کارفرمایی باشد.

وی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است، مدیری باید بر این مسند قرار گیرد که بتواند باتوجه به شرایط ناخوش اقتصادی حال‌ حاضر کشور  و علی‌الخصوص کارخانه‌ها، دو عرصه را مدنظر قراردهد و مدیریت کند؛ هم عرصه روابط کار بین کارگر و کارفرما و هم در جهت اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی، حتی دولت را در بحث سه‌جانبه گرایی مدنظر قراردهد. دولت سکاندار  بحث سه‌جانبه گرایی است که در دنیا نیز مرسوم است.

این فعال کارگری افزود: در بخش کار، تولید و اقتصاد، دولت به عنوان چکش تعادل بین کارگر و کارفرما است. وزیر آینده باید قوانین جاری را به نفع کشور، دولت و در جهت سود طرفین و در جهت مثبت برای طرفین، مدیریت و هدایت کند.

اصلانی گفت: جامعه‌کارگری امروز نیازمند وزیری است که این وزراتخانه عظیم را در جایگاه واقعی خود قراردهد. او باید سازمان تامین‌ اجتماعی را در بخش حفظ حقوق و حفظ جایگاه بین‌النسلی‌اش نسبت به بیمه شده‌ها و مخصوصا درمان و آنچه تعهد کرده، حمایت کند. کارگران در برابر این تعهد مطالبه‌گر هستند و مطالبات آنها درقالب پرداخت به موقع حقوق و بحث درمان است که وزیر آینده باید آن را به جد پیگیری کند.

وی ادامه داد: در بخش اقتصادی نیز  باتوجه به شرایط حاکم بر نیروی کار کشور و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و افت ۳۵ الی ۴۰ درصدی ارزش دستمزد کارگران، وزیر کار باید به عنوان نماینده دولت و رییس این وزارتخانه در خصوص دستمزد واقعی کارگران درقالب ماده ۴۱ قانون کار برنامه مدونی داشته باشد.

اصلانی در پایان گفت: خصوصا در دفاع از منافع بازنشستگان؛ وزیر کار باید جدی و مصمم باشد. تامین‌اجتماعی بین‌النسلی جامعه کارگری است و سرمایه‌اش متعلق به بیمه شده‌هاست و ارتباطی به مسند دولتی و یا کارفرمایی ندارد. کارگری که ۳۰ سال کارکرده و بهترین ساعات عمرش را فروخته و در برابرش مزدی دریافت کرده، براساس قانون کار جاری کشور اندوخته‌ای را ایجاد کرده و از این اندوخته در زمانی که از کار فارغ می‌شود و به بازنشستگی نایل می‌شود، می‌تواند استفاده کند. وزیر کار باید آرامش آینده کارگران را فراهم کند.

17

جامعه کارگری چنگیز اصلانی دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان وزیر آینده کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر