کد خبر: 662329 A

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر ضرورت توسعه برنامه‌های توانمندسازی به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر در شرایط فعلی جامعه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، سلیمان پاک سرشت (معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست با کارمندان حوزه معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان فنی و حرفهایضمن تبریک هفته دولت، روز کارمند و اعیاد قربان و غدیر بر برگزاری نشست صمیمی با همکاران حوزه‌های مختلف سازمان و گفتگو در مورد مسائل کاری و سازمانی تأکید کرد.

پاک سرشت با اشاره به اینکه دولت به عنوان نهادی است که مأموریت اداره جامعه را برعهده دارد، گفت: هفته دولت فرصتی است که به معرفی فعالیت‌ها و عملکرد دولت پرداخته شود و در نتیجه ارتباط نزدیکتری بین نهاد دولت و مردم برقرار شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: شرایط کنونی کشور نگرانی‌ها و عدم اطمینان را  در جامعه ایجاد کرده و همه ما به عنوان شهروند این شرایط را احساس می‌کنیم.

پاک سرشت با بیان اینکه همه ما بایستی به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باید مأموریت خود را توانمندتر و مطمئن‌تر از پیش انجام دهیم.

وی تأکید کرد: در این شرایط برگزاری این گفتگوها و بازخوانی جایگاه خودمان ضرورت دارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: در شرایط جدید برای اینکه در حوزه آموزش‌های مهارتی موثرتر عمل کنیم اصلاحات و برنامه‌های توانمندسازی را جدی‌تر از قبل آغاز کردیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نقش آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را برعهده دارد و بایستی نقش خود را در شرایط فعلی جامعه با اطمینان بخشی بیشتری به جامعه انجام دهیم.

وی با تأکید بر نقش مهم تک تک افراد سازمان در شرایط اقتصادی جامعه گفت: در شرایطی که منابع محدود است و اقتصاد کشور دچار عدم اطمینان شده است بایستی سیاست توانمندسازی را دنبال کنیم و افراد آسیب دیده را توانمند کنیم.

پاک سرشت با بیان اینکه اتفاقات و برنامه‌های اصلاحی خوبی در حوزه معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت صورت گرفته است، گفت: در حوزه مسابقات مهارت وارد یک فاز و مدل جدیدی شده‌ایم که امیدوارم شاهد تحولات و دستاوردهای مطلوبی باشیم.

وی افزود: همچنین در حوزه استاندارد و آزمون نیز اصلاحاتی صورت گرفته است و اگر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با همین انرژی در مسیر تحول پیش رود جامعه نیز از نتایج این اصلاحات استقبال خواهد کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار امیدواری کرد که این سازمان در شرایط فعلی وظایف خود را بهتر از قبل انجام می‌دهد.

وی ضمن قدردانی از زحمات همکاران حوزه معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اظهار امیدواری کرد که سختی‌ها و دشواری‌ها این روزها را با سربلندی پشت سر بگذاریم.

پاک سرشت در ادامه گفت: حوزه معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حوزه‌ای است که باید پاسخ سئوالات خود را از این حوزه دریافت کنیم.

وی در خاتمه بر نقش مهم و حساس خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ایجاد اطمینان برای جامعه تأکید کرد.

پاک سرشت فنی و حرفه ا ی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر