کد خبر: 656295 A

گروهی از کارکنان شاغل در داروخانه‌های مشهد از حضور افراد بازنشسته در هیات مدیره انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های مشهد انتقاد دارند و می‌گویند این موضوع موجب تضییع حقوق کارگران در انجمن‌های صنفی شده است.

جمعی از کارکنان داروخانه‌ای مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از حضور افراد بازنشسته در هیات مدیره صنفی کارکنان داروخانه‌های مشهد انتقاد کردند.

در این زمینه یکی از کارکنان داروخانه‌های مشهد با یادآوری اینکه طبق ماده (۱) آئین‌نامه انجمن‌های صنفی کارگرانی که  بازنشسته می‌شوند، به محض بازنشستگی از عضویت در انجمن صنفی ذیربط خارج شده و حق ادامه فعالیت در هیات مدیره تشکل مربوطه را از دست می‌دهند، افزود: از مسئولان وزارت کار درخواست داریم مطابق قانون از حضور غیرقانونی افراد غیرموجه در نهاد‌های صنفی جلوگیری کنند.

او با بیان اینکه متاسفانه حضور غیرقانونی تعدادی از بازنشستگان انجمن صنفی کارکنان شاغل داروخانه‌های مشهد به ابزاری برای سوءاستفاده گروهی فرصت‌طلب تبدیل شده‌است، گفت: از مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود که اجرای قانون را به نهاد‌های صنفی کارگری بازگردانند.

وی با بیان اینکه از آنجا که هر گروهی از افراد جامعه دارای خواسته‌های خاص خود هستند، گفت: مسئولان مربوطه بهتر است به این گروه از استفاده‌کنندگان از خدمات اجازه تشکیل نهاد صنفی مجزا (بازنشستگان) را بدهند و به حضور غیرقانونی در انجمن‌های صنفی کارکنان داروخانه‌ها خاتمه دهند.

به گفته وی؛ در حال حاضر در انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های مشهد به جز یک نفر مابقی اعضای هیات مدیره آن تماما بازنشسته هستند.

همچنین این کارگر شاغل در داروخانه‌های مشهد گفت: طبعا چنین افرادی هیچگاه نخواهند توانست به درستی به وظایف قانونی و تکلیفی خود عمل نمایند.

وی در پایان با انتقاد از رویکرد افرادی که می‌گویند چون قانون در خصوص عضویت بازنشستگان در کانون عالی و هیات مدیره انجمن‌های صنفی سکوت کرده پس نمی‌توان نسبت به حضور بازنشستگان در ترکیب نهادهای صنفی کارگری معترض شد، گفت: قانون به صراحت تکلیف کارگران بازنشسته را مشخص کرده است چنانچه شورای عالی کار طی مصوبه‌ای حضور افراد بازنشسته را در ترکیب نهاد صنفی منع کرده است.

کارکنان شاغل در دارو خانه های مشهد انجمن صنفی دارو خانه های مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر