کد خبر: 655938 A

توضیحات وزارت کشور در مورد یک خبر؛

مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌های ثبت احوال کشور در ارتباط با درج گزارشی با موضوع بی‌شناسنامه‌ها توصیحاتی ارسال کرده و تاکید داشته که روند دریافت شناسنامه تسهیل شده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از درج گزارشی با موضوع زباله گردهای بی‌شناسنامه در ایلنا، وزارت کشور توضیحاتی ارسال کرده است.

متن توضیحات از قرار زیر است:

نظر به انتشار (خبری) با عنوان "زخم ناسور بی‌شناسنامه‌گی برای زباله‌گرد بلوچ" در تاریخ دوشنبه 28 خرداد 97 آن خبرگزاری و با توجه به درج مطالب غیرصحیح در مطلب یاد شده در مورد وزارت کشور؛ لطفا دستور فرمایید توضیحات مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌های سازمان ثبت احوال کشور در این خصوص به شرح ذیل‌الذکر، به نحو متناسب و مطابق مفاد قانون مطبوعات منتشر شود:

در خصوص معضل افراد فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعه نکات ذیل قابل توجه است:

همانگونه که مطلعید لزوم تعیین تکلیف مدارک هویتی افراد ایرانی الاصل بالاخص در استان‌های مرزی از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد و دقیقا منطبق با وظایف این سازمان در اجرای مواد 1 و 45 قانون ثبت احوال و دستورالعمل‌های مربوطه ناظر بر صدور مدارک هویتی به افراد می‌باشد. در سال‌های اخیر در خصوص تعیین تکلیف فاقدین شناسنامه، ممنوع الخدمات، مشکوک التابعین و غاصبین اقدامات ویژه‌ای به عمل آمده است که از جمله آن ایجاد تسریع در فرآیندهای اجرای ماده 45 قانون ثبت احوال و حذف اقدامات زائد و طرح پرونده‌های فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین با سرعت مناسب در شورای تامین است که خوشبختانه اخیرا آهنگ شتابانی در رسیدگی به این پروند‌ها صورت گرفته است. همچنین سازمان متبوع با صدور بخشنامه‌های مختلف خواستار تعیین تکلیف افراد ممنوع الخدمات و روشن شدن وضعیت ایرانی یا خارجی بودن آنها شده به طوری که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد ممنوع الخدمات تعیین تکلیف شده و این موضوع در کاهش تعداد افراد مشکوک التابعه و فاقدین شناسنامه تاثیر به‌سزایی داشته است.

از اقدامات دیگر شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون شوراها می‌باشد و در همین ارتباط پیشنهاداتی در خصوص سامان دهی وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تقدیم شده که امید آن می‌رود با اصلاح تبصره‌های دوگانه قانون موسوم به قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی اقدامات موثری در خصوص کاهش این افراد که طیف انبوه و عظیمی را تشکیل می‌دهند به عمل آید.

سیدرمضان شجاعی کیاسری

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل

کودکان کار مدیر کل امور حقوقیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر