کد خبر: 655044 A

مدیرکل پروژه راه آهن حوزه آذربایجان:

شاهپور ارصلانی با بیان اینکه حقوق اردیبهشت ماه کارگران گسترش آهن راه پرداخت شده است، گفت: دولت حقوق خرداد ماه به صورت اروراق اسناد خزانه پرداخت کرده است. این درحالی‌ست که پیمانکار طرح می‌گوید که این اوراق اصلا به فروش نمی‌رود.

شاهپور ارصلانی (مدیرکل پروژه راه آهن حوزه آذربایجان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: حقوق اردیبهشت ماه کارگران گسترش آهن پرداخت شده است. حقوق خردادماه هم به صورت اوراق اسناد خزانه و تبدیل این اوراق پرداخت خواهد شد.

وی در مورد پیامک‌هایی که به کارگران ارسال شده بود، گفت: پیام‌های ارسالی که کارگران تهدید پیمانکار تلقی کردند، در حقیقت پیام اطلاع رسانی بوده است. طبق قانون کار، کارگرانی که در محل کار حاضر می‌شوند اما کار نمی‌کنند؛ کارکردی برای آن‌ها رد نخواهد شد.

در ادامه طاهر عتیق (مدیر پروژه گسترش آهن راه تبریز) در واکنش به صحبت‌های مدیرکل پروژه راه آهن حوزه آذربایجان گفت: صورت وضعیت‌های مالی پیمانکار از سوی دولت با تاخیر پرداخت می‌شود. در حقیقت این دولت است که باید از طریق بودجه طرح‌های عمرانی به این مشکل پایان دهد. این مسئله تنها مربوط به گسترش آهن راه نیست. هر ۱۲ شرکت پیمانکاری در خطوط ابینه راه آهن با این مشکل روبه رو هستند. 

وی ادامه داد: دولت حقوق خرداد ماه کارگران به صورت اوراق اسناد خزانه به پیمانکار پرداخت کرده است. اما این اوراق اصلا فروش نمی‌رود.

کارگران گسترش آهن راه در آذربایجان شرقی در ماه گذشته به دلیل معوقات مالی دست به اعتصاب ۶ روزه و تجمع مقابل راه‌آهن تهران و فرمانداری تبریز زده بودند.

گسترش آهن راه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر