کد خبر: 654117 A

نماینده مردم سیستان مطرح کرد:

یارمحمدی با اشاره به جمعیت مشغول به کار این استان گفت:‌ از تعداد 900 هزار شاغلینی که دولت برای کشور تعیین کرده است، سهم استان سیستان و بلوچستان در حد صفر است. در یک سال گذشته شاغل نداشته‌ایم و امیدواریم به این مساله توجه شود.

یارمحمدی (نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس) در جلسه استیضاح ربیعی بیان کرد: امروز دوستانی که قبل از من در این مکان حاضر شدند موارد مشروح را بیان کردند. هر نتیجه‌ای که نمایندگان از این صحبت‌ها بگیرند مورد احترام است. من صحبت‌ها و نظرات تک تک نمایندگان پیشین خود را تایید می‌کنم.

وی با اشاره به صحبت‌های ابتدایی علی ربیعی در روزهای اول وزارتخانه بیان کرد:‌ آقای ربیعی شما باید بزرگترین وزارتخانه کشور را اداره می‌کردید و به برنامه‌های خود جامه عمل می‌پوشاندید. من به نمایندگی از مردم با شما سخن می‌گویم که نزدیک به 500 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند. این در حالی است که جمعیت استان سیستان و بلوچستان دو میلیون و 800 هزار نفر است. در حال حاضر اگر بیان کنند نیازمند دیگری وجود دارد تا تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد درآید، تمامی جمعیت استان به صف خواهد شد.

وی در ارتباط با برنامه‌های وزارت کار و رفاه تامین اجتماعی گفت: در روزهای آغازین دولت شاهد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری؛ اهداف و برنامه‌هایی که از آقای ربیعی بیان شد به نظر می‌رسد تنها برنامه‌هایی در سطح آمال و آرزو بود که در این مدت قراری برای عملی شدن آنها وجود نداشت. در ارتباط با استان سیستان و بلوچستان جمعیت تحت پوشش بیمه تنها 20 درصد است. تمامی نسخه‌هایی که برای مردم سیستان و بلوچستان پیچیده شده است براساس همین 20 درصد است. برای وزارتخانه‌ای که جمعیتی را تحت پوشش قرار داده است 20 درصد با توجه به جمعیت و وسعت عظیم این استان رقم ناچیزی است.

یارمحمدی با اشاره به جمعیت مشغول به کار این استان گفت:‌ از تعداد 900 هزار شاغلینی که دولت برای کشور تعیین کرده است، سهم استان سیستان و بلوچستان در حد صفر است. در یک سال گذشته شاغل نداشته‌ایم و امیدواریم به این مساله توجه شود.

استیضاح علی ربیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر