کد خبر: 653327 A

علی خدایی مطرح کرد؛

علی خدایی گفت: بحث به‌روزرسانی مزد ۹۷منتفی نشده و کمیته دستمزد اوایل هفته بعد شروع به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی آخرین جلسه شورای عالی کار که با موضوع بررسی کاهش قدرت خرید کارگران برگزار شد، مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد و راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بررسی و به شورای عالی کار ارائه بدهد.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با زمان تشکیل این کمیته گفت: طبق پیگیری و گفتگوی تلفنی که صبح روز شنبه (۱۳مرداد ماه) با احمد مشیریان (معاونت محترم روابط کار وزیر و دبیر شورایعالی کار) داشتم، کمیته دستمزد در اوایل هفته آتی تشکیل جلسه خواهد داد.

وی افزود: طرح استیضاح وزیر عامل اصلی تاخیر در تشکیل این کمیته است و گفته برخی دوستان مبنی بر منتفی شدن تشکیل این کمیته و انصراف از ادامه پیگیری افزایش قدرت خرید کارگران صحیح نیست.

براساس محاسباتِ اعضای کارگری شورای عالی کار، تاکنون قدرت خرید دستمزد ۹۷ به میزان چهل و هشت درصد کاهش یافته است. دولتی‌ها و کارفرمایان نیز این محاسبات را پذیرفته‌اند. 

دستمزد کارگران مزد 97 دستمزد کارگران در سال ۹۷
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر