کد خبر: 649346 A

در راستای اجرای مصوبه بند ۸ هیأت مدیره صندوق، حق‌الزحمه تشویقی کارگزاران جهت جذب بیمه‌شدگان جوان در سطح یک درآمدی ابلاغ گردید.

به گزارش ایلنا، حق‌الزحمه تشویقی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، جهت جذب بیمه‌شدگان جوان در سطح یک درآمدی ابلاغ شد.

در راستای اجرای مصوبه بند ۸ هیأت مدیره صندوق، حق‌الزحمه تشویقی جذب بیمه‌شده جدید در سطح درآمدی یک و یا جذب افراد کمتر از ۳۰ سال سن برابر ۲/۵ درصد حق بیمه وصولی تعیین شده است. با احتساب حق‌الزحمه تشویقی، پرداخت حق‌الزحمه کارگزاران ۷/۵ درصد حق بیمه وصولی خواهد بود.

همچنین در صورتی که افراد کمتر از ۳۰ سال سن در سطح درآمدی یک به عضویت صندوق درآیند ۴/۵ درصد حق بیمه وصولی به عنوان حق بیمه تشویقی لحاظ گردیده، و در مجموع ۹/۵ درصد حق بیمه به کارگزار حق الزحمه پرداخت می‌گردد.

به کارگزاران توصیه می‌شود از محل حق‌الزحمه تشویقی در جهت پرداخت مشوق‌های بازاریابی استفاده شود.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر حق‌الزحمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر