کد خبر: 649313 A

کارگران از روز اول اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرمایان هم از همان ماه اول باید نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، طبق قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی از همان ماه اول اشتغال کارگران، آنها را بیمه کند.

در مواقعی که کارفرما در زمینه حق بیمه کارگران قصور کند، بیمه شده می‌تواند با اطلاع دادن به نزدیک‌ترین شعبه تامین اجتماعی به محل کار یا سکونت یا با تماس با شماره تلفن ١٤٢٠ مرکز ارتباطات مردمی این سازمان، تقاضای خود را در خصوص مراجعه بازرس به محل کار اعلام کند.

بیش از یک میلیون و ٢١٢ هزار کارفرما در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و اغلب آنان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود در موعد مقرر اقدام و تا پایان آخرین روز ماه بعد، فهرست و حق بیمه کارکنان را به سازمان تامین اجتماعی ارائه و پرداخت می‌کنند.

 

قانون تامین اجتماعی کارگران مشمول قوانین حمایتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر