کد خبر: 648541 A

انتخابات اعضای اصلی هیئت مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کاراستان کرمانشاه برگزارشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه با حضور اکثریت نمایندگان شوراهای اسلامی کار کارخانجات استان کرمانشاه برگزار شد.

در این دوره از انتخابات کانون هماهنگی شوراهای استان کرمانشاه، طبق قانون نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی کار کارخانجات استان شرکت کردند.

 در رای‌گیری برگزار شده در ‌‌‌‌نهایت به ترتیب آرا، «اولیاء علی بیگی»، «پیمان وسطی»، «فرشید فاطوری»، «محمدرضا قیطاسی»، «علی قاسم آبادی»، «علی حیاتی» و «نجف پورحسن» به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.

همچنین  «عبدل بروک»، «ایوب عزیزی» و «رسول فتاحی» به عنوان بازرسین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه انتخاب شدند.

برابر قانون شوراهای اسلامی کار، مدت زمان اعتبار هیت مدیره و هیات بازرسین به ترتیب ۲ و یک سال است.

کانون شوراهای اسلامی کار کرمانشاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر