کد خبر: 645357 A

از صبح امروز؛

حدود ۲۰۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر از صبح امروز همزمان با موعد پرداختِ اقساطِ سنواتِ ایام اشتغال خود، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر از بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر از صبح امروز همزمان با موعد پرداخت اقساط سنوات ایام اشتغال خود، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده‌اند.

حاضران در تجمع امروز گفتند: طبق صورت‌جلسه اسفند ماه سال پیش باید مطالبات بازنشستگان به صورت قسطی پرداخت شود. هم اکنون ۳۵۰ بازنشسته کیان‌تایر حدود ۲ میلیارد تومان از شرکت طلبکارند. حتی کارگرانی که از سال ۹۰ بازنشسته شده‌اند پس از گذشت ۷ سال به مطالبات خود به صورت کامل نرسیده‌اند.

آنها افزودند: تا به حال جلسات متعددی با حضور نمایندگانِ بازنشستگان، هیات حمایت از صنایع و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است اما هربار مشکلی پیش می‌آید و پرداخت اقساط به تاخیر می‌افتد یا رقمی که باید پرداخت شود، نمی‌شود و همه اینها در مجموع موجب نارضایتی بازنشسته‌ها شده است. وعده‌هایی که به ما دادند به درستی محقق نشد.

کارگران بازنشسته کیان تایر تجمع صنفی کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر