کد خبر: 637375 A

با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی؛

وزارت اموراقتصادی و دارایی به منظورجبران خدمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت ، طی پیشنهادی خواستار اختصاص اعتبار جهت جبران خدمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شده است.

به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جبران خدمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت، طی پیشنهادی خواستار اختصاص اعتبار جهت جبران خدمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت شده است و این موضوع را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نمود.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی،  تصویب کرد تا اعتبار لازم از منابع سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی ۱۳۹۴ و قبل از آن که به حساب خزانه واریز شده و می‌شود برای جبران خدمات کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده (۳۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- بابت دوره ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶به عنوان هزینه‌های ساماندهی طرح مزبور در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرارگیرد.

 جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی‌ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی‌های موصوف، ادامه اجرای طرح در چهارچوب سامانه‌های الکترونیکی خدمات‌رسانی صورت خواهد پذیرفت.

مطالبات کارکنان تعاونی های سهام عدالت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر