کد خبر: 636327 A

مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان خبر داد:

مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان در واکنش به خبر تعطیلی این مجتمع به خاطر شوری آب، گفت: به‌جهت جلوگیری از آسیب‌های فنی تجهیزات و ارائه کمک بهتر به آب شرب مصرفی شهر و شرکت پتروشیمی آبادان، بخشی از واحدهای عملیاتی این مجتمع به مدت 48 ساعت با برنامه‌ریزی‌های فنی از مدار خارج شده‌ است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کعب عمیر (مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان) در واکنش به خبر تعطیلی پتروشیمی آبادان به خاطر شوری آب، گفت: پیرو افزایش شوری آب بهمنشیر و رسیدن به بالای حد مجاز و به جهت جلوگیری از آسیب‌های فنی تجهیزات و ارائه کمک بهتر به آب شرب مصرفی شهر و شرکت پتروشیمی آبادان، بخشی از واحدهای عملیاتی این مجتمع به مدت 48 ساعت با برنامه‌ریزی‌های فنی از مدار خارج شده‌ است.

مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان افزود: در این فرصت 48 ساعته پیش آمده، اقدامات تعمیراتی‌ای که در برنامه‌ریزی تعمیراتی تجهیزات برای شش ماه اول سال 97 پیش بینی شده بود، انجام می‌شود.

پتروشیمی آبادان شوری آب آبادان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر