کد خبر: 635281 A

پرستاران:

پرستاران از وزارت بهداشت می‌خواهند در بودجه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه، درخواست ردیف خاص برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری فراموش نشود.

به گزارش ایلنا، پرستاران از اینکه تاکنون قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرایی نشده؛ انتقاد دارند و خواستار این هستند که حداقل در سال جاری اجرای این قانون در اولویت قرار بگیرد.

از قرار معلوم، مهلت سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه‌ها جهت ارائه بودجه پیشنهادی از ۱۵شهریور تا ۱۵مهر است. پرستاران می‌گویند در صورتی که ردیف بودجه مشخصی برای قانون تعرفه‌گذاری در بودجه پیشنهادی وزارت بهداشت قرار نگیرد در سال ۹۸ نیز خبری از اجرای آن نخواهد بود.

فعالان صنفی پرستاران معتقدند تنها هشتاد روز تا پیشنهاد ردیف بودجه زمان باقی‌ست. اگر وازت بهداشت در این زمان باقیمانده باز هم لزومِ اجرای قانون تعرفه‌گذاری را جدی نگیرد و به مطالبات پرستاران اهمیت ندهد، باقیمانده اعتمادِ بدنه‌ی جامعه‌ی پرستاری به مسئولان سلب خواهد شد.

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سالهاست علیرغم تصویب به بهانه کمبود بودجه اجرایی نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه‌ی پرستاری اجرای این قانون است که در صورت اجرا می‌تواند دریافتی ریالی پرستاران را تا حد قابل توجهی افزایش دهد و از تبعیضِ دستمزدی در وزارت بهداشت بکاهد.

پرستاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر