کد خبر: 624183 A

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای در دیدار با رایزن بازرگانی استرالیا:

علیرضا حاتم‌زاده گفت: باید از تجارب کشور استرالیا درخصوص برقراری ارتباط بین آموزش و صنایع استفاده کرد که در این راستا همکاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای را نیازمندیم.

به گزارش ایلنا، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در دیدار با رایزن بازرگانی استرالیا از توسعه  استفاده از تجارب بین‌المللی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد.

علیرضا حاتم‌زاده به سوابق همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با کشور استرالیا در حوزه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای اشاره کرد و گفت: نظام آموزش فنی و حرفه‌ای استرالیا دارای آموزش پویا و فعال است و در نظام آموزشی این کشور ارتباط خوبی بین آموزش‌های رسمی و غیر رسمی ایجاد شده است.

وی با اظهار اینکه بخش کوچکی از این ارتباط در ایران نیز وجود دارد، تصریح کرد: در صدد هستیم که این ارتباط را همانند کشورهای موفق در این حوزه توسعه دهیم.

حاتم‌زاده با بیان اینکه انجمن‌های خصوصی در نظام آموزشی استرالیا نقش مهمی در برقراری ارتباط بین آموزش و صناعی این کشور را بر عهده دارند، افزود: باید از تجارب کشور استرالیا در خصوص برقراری ارتباط بین آموزش و صنایع استفاده کرد که در این راستا همکاری صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای را نیازمندیم.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور همچنین به استفاده از تجارب این کشور در تهیه بسته‌های آموزش مهارتی و تربیت مربی آموزش فنی و حرفه‌ای تاکید و تصریح کرد: یکی از سیاست‌های این سازمان، حضور در جوامع علمی و استفاده از تجارب بین‌المللی در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است.

حاتم‌زاده همچنین از توسعه مراکز بین‌المللی آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش نیروی کار داخلی و خارجی (خاورمیانه و منطقه‌ای) خبر داد و خواستار همکاری کشور استرالیا در این زمینه شد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور هدف از توسعه مراکز مذکور را آموزش نیروی کار داخلی و کشورهای خارجی براساس استانداردهای بین‌المللی با همکاری بخش خصوصی عنوان کرد.

مهارت آموزی رایزن استرالیا معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر