کد خبر: 622208 A

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان برنامه‌های سال 97 را تشریح کرد:

ابوطالب جلالی گفت: گاهی بخشی و الزام اجتماعی کارجویان در استفاده از مهارت با ابزار قانون حمایت از بیکاران، پیاده‌سازی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای دوگانه، کاربست سند جامع مهارت در برنامه‌ریزی آموزشی، تقویت و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در آموزش‌های مهارتی را از دیگر برنامه‌های این اداره کل است.

به گزارش ایلنا، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان مهمترین برنامه‌های سال 1397 در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان را تدوین سند جامع مهارت، مشارکت بخش غیردولتی و بهینه‌سازی مصرف و مدیریت منابع اعلام کرد و گفت: همچنین بازنگری فرایند مشاوره و هدایت آموزشی- شغلی با استفاده از توان دفاتر کاریابی، برش استانی از برنامه‌های 9 گانه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و مستندسازی فرایندها به روش BPMN را از دیگر برنامه‌های مهم حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای استان است.

ابوطالب جلالی در نخستین همایش هم‌اندیشی برنامه‌ریزی تعاملی سال 1397 که در اصفهان در حال برگزاری است، به توضیح دیگر برنامه‌های سازمان اداره کل مطبوع خود پرداخت و افزود: مشارکت واحدهای صنعتی در اجرای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، همکاری در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای، بازنگری شیوه ارتقاء توانمندی مربیان، تدوین بسته پیشنهادی ارتقاء فرهنگ کار و توانمندسازی نیروی انسانی در استان از دیگر برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای استان در سال جاری است.

وی آگاهی بخشی و الزام اجتماعی کارجویان در استفاده از مهارت با ابزار قانون حمایت از بیکاران، پیاده‌سازی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای دوگانه، کاربست سند جامع مهارت در برنامه‌ریزی آموزشی، تقویت و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در آموزش‌های مهارتی را از دیگر برنامه‌های این اداره کل بیان می‌کند.

به گفته جلالی، اجرای طرح‌های مهارت آموزی در محیط کار واقعی و کارورزی دانش آموختگان دانشگاهیف اجرای تفاهم نامه‌های ملی و استانی به ویژه تفاه‌م‌نامه ستاد نیروهای مسلح، افزایش ضریف نفوذ آموزش‌های مهارتی در مناطق روستایی، عشایری،‌ محروم و سایر بخش‌ها، دانشجویان، معلولان و آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های دیگری است که این اداره کل قصد دارد تا در سال 1397 آنها را اجرایی کند.

اصفهان مهارت‌آموزی برنامه‌های سال 97 فنی و حرفه‌ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر