کد خبر: 618351 A

خبرنگار ایلنا که به دلیل تهیه گزارش مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود پس از اخذ تعهد آزاد شد.

خبرنگار ایلنا که به دلیل تهیه گزارش مراسم روز جهانی کارگر از سوی پلیس امنیت بازداشت شده بود دقایقی پیش پس از ضبط موبایل،مدارک شناسایی و اخذ تعهد آزاد شد.

 

بازداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر