کد خبر: 594862 A

سیدمرتضی افقه:

عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: باید دو روش مدرن و سنتی را برای ایجاد شغل در پیش بگیریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمرتضی افقه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت» با موضوع اشتغال و عدالت اجتماعی گفت: ما فقط نگاه می‌کنیم پول بدهیم تولید ایجاد شود؛ سرمایه و بودجه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست.

وی افزود: توزیع درآمد از دو روش ممکن است که شامل دریافت مالیات از ثروتمندان به کم درآمدها و همچنین ایجاد اشتغال است.

افقه ادامه داد: سیاست‌های تولید و اشتغال نمی‌توانند ملی باشند. ما نمی‌توانیم سیاست‌های مربوط به استان یزد را در استانی مانند خوزستان ایجاد کرد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ما باید برای بخش مدرن از تکنولوژی‌های مدرن استفاده کنیم و برای هر منطقه‌ای سیاست‌هایی براساس آن منطقه را استفاده کنیم اما این ارزش را تبدیل به جایزه‌دادن به کارآفرین‌ها کردیم. 

عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  متکر شد: باید در جامعه "دیکتاتوری تولید" ایجاد کرد. یعنی هر کسی در جامعه به تولید کمک کرد، تشویق و هر کسی مانع شود باید تنبیه شود.

افقه تصریح کرد: بخش خدمات سهم قابل توجهی در اشتغال دارد اما باید توجه کنیم بسیاری از افرادی که به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند فاقد مهارت هستند و نمی‌توانیم آنها را در  حوزه خدمات مشغول به کار کنیم.

اشتغال سید مرتضی افقه کارگران و دولت دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر