کد خبر: 567889 A

یک فعال صنفی کارگری:

یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: قانون کار هیچ تبعیضی در پرداخت دستمزد میان کارگران عادی و کارگران که معلولیت‌های جسمی دارند؛ قائل نشده و آنها را به صورت برابر مورد حمایت قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری در انتقاد از پیشنهاداتی که در موضوع پرداخت دستمزدهای کمتر از مصوب قانونی به معلولان ارایه شده، اظهار داشت: قانون کار هیچ تبعیضی در پرداخت دستمزد میان کارگران عادی و کارگران که معلولیت‌های جسمی دارند قائل نشده و آنها را به صورت برابر مورد حمایت قرار داده است.

وی با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون کار که شرایط احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را تشریح کرده‌اند، گفت: در ماده  ۲ قانون کار در تعریف کارگر هیچ استثنایی میان کارگر معلول و کارگر غیرمعلول قید نشده است. پس اینکه دستمزد کمتری به کارگر معلول پرداخت کنیم تنها یک معنی دارد و آن نگاه از بالا به پایین به فرد معلول است تا بتوان همان حداقل دستمزد را از وی دریغ کرد.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه این نوع نگاه از بالا به پایین و دو گانه قوی و ضعیف؛ جایی در روابط کار ندارد، گفت: حذف عده‌ای از شمول حمایت‌های اجتماعی و قوانین حمایتی تنها موجب می‌شود که این مجوز را به سایر افراد جامعه هم بدهیم که حقوق این قشر از جامعه را بیشتر از این زیر پا بگذارند.

حیدری با بیان اینکه پرداخت دستمزدهای توام با تبعیض، معیشت معلولان را با وجود هزینه‌های بالای درمان تحت تاثیر قرار داده و دست آنها را برای داشتن زندگی با کیفیت می‌بندد، گفت: ماده ۸ قانون کار برای کارگران معلول نیز نافذ است و هیچ کارفرمایی حق ندارد مزایای کمتر از امتیازات مقرر در قانون را برای کارگران اعمال کند.  

وی با بیان اینکه کارفرما برای به کارگیری کارگران می‌تواند شرایط متناسب با حال وی را در کارگاه فراهم کند، گفت: کارگران معلول می‌توانند همانند کارگران عادی بهره‌وری داشته باشند، منتها باید شرایط کارگاه برای وی به صورت متناسب تعریف شود تا توانایی این افراد نیز شکوفا شود در غیر این صورت، افرادی که می‌توانند شرایط برابر با سایرین داشته باشند را به سمت محرومیت‌های بیشتر هل داده‌ایم.

کارگران معلول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر