کد خبر: 554367 A

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی؛

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی با مدیریت بهینه دولت یازدهم توانست به خوبی از فرصت چهارسال گذشته برای عبور از بحران های مدیریتی دولت های نهم و دهم استفاده کند.

به گزارش ایلنا، علی ظفر‌زاده عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی با مدیریت بهینه و برنامه ریزی دکتر نوربخش و تیم مدیریتی تامین اجتماعی و هدایت‌های دکتر ربیعی در راس وزارت تعاون،کار  و رفاه اجتماعی در چهارساله اخیر در قالب دولت یازدهم موفق به عبور از بحران های مدیریتی دولت های نهم و دهم شد.

مهندس علی ظفرزاده در خصوص منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی افزود:با توجه به اینکه بخش اعظم درآمد سازمان تامین اجتماعی منوط به پویایی اقتصاد و صنعت و رونق تولید است در این سالها درکشور با رکود اقتصادی و کاهش تولید مواجه بوده ایم ،اینکه تامین اجتماعی موفق به پرداخت به موقع حقوق و مستمری ها شده است قابل تقدیر است.

وی ادامه داد:برای اینکه سازمان تامین اجتماعی به مانند دیگر صندوق های بیمه ای دچار کمبود نقدینگی و بحران نشود، باید با برنامه ریزی های لازم و به موقع چاره اندیشی کرد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در گذشته با تصویب برخی قوانین که بخشی از تعهدات بیمه ای برخی اقشار بیمه شده در قوانین مذکور بر عهده دولت گذاشته شده بود بار مالی سنگینی بر دوش تامین اجتماعی گذاشته شد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: تصمیم سازمان تامین اجتماعی در خروج از بنگاهداری در شرایط حاضر تصمیم منطقی و قابل قبولی است اما واگذاری و چگونگی این واگذاری ها باید در قالب کارشناسی های لازم باشد.

ظفرزاده با اشاره به اینکه کسانی که درارتباط با واگذاری و ارائه شرکت های شستا در بورس اظهارنظر می کنند باید بر مباحث صنعت،تولید ، بنگاهداری و بر کلیت عملکردی سازمان تامین اجتماعی تسلط کافی داشته باشند، تصریح کرد: تامین اجتماعی سازمانی بین نسلی است که در حال حاضر به بیش از ٤٢ میلیون نفر در حال خدمت رسانی است .

وی اضافه کرد: وقتی از نگاه کلان به سازمان تامین اجتماعی نگاه کنیم و موارد پیرامون شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم  باید گفت که صرفاً حدود ٥ درصد از درآمد سازمان تامین اجتماعی توسط شستا تامین می شود و نزدیک به ٩٥ درصد منابع درآمدی تامین اجتماعی از منابع دیگر نظیر دریافت حق بیمه بدست می آید.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ابتدا باید گفت که تاثیر درآمدی شستا در منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بسیار ناچیز است و لازم به ذکر است که برخی شرکت های شستا را دولت ها در گذشته در قبال بدهی ها به تامین اجتماعی واگذار کرده اند که این شرکت ها باید ساماندهی می شد.

ظفرزاده گفت:بنگاه داری در شرکت هایی که شرایط مناسبی را تجربه نمی کنند و برخی شرکت های خاص باید در اختیار بخش خصوصی باشد و لزوم بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی در این موارد منطق لازم را ندارد.

وی اظهار داشت:سازمان تامین اجتماعی باید در صنایع بالادستی سرمایه گذاری کرده و تمرکز را در حوزه صنایع تاثیرگذار قرار دهد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: ورود به سرمایه گذاری های کوچک و کم بازده در سازمان های بیمه گر در دیگر کشورها مرسوم نیست و در مجموع توجیه اقتصادی ندارد و شایان ذکر است که بازگشت سرمایه در این سرمایه گذاری ها با ریسک بالا مواجه است.

کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر