کد خبر: 544070 A

تا پایان سال گذشته؛

تا پایان سال گذشته، ١٣ میلیون و ٧٧٩ هزار و ٦٢٠ بیمه شده اصلی در سراسر کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از این تعداد ١١ میلیون و ١٨٣ هزار و ٨٣٥ نفر مرد و ٢ میلیون و ٥٩٥ هزار و ٧٨٥ نفر زن هستند.

بیمه شده اصلی، شخصی است که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی است و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی را دارد.

بر این اساس، از مجموع بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ٣٣١ هزار و ١٨٥ نفر تحت پوشش اداره کل شرق تهران بزرگ قرار دارند که یک میلیون و ١٢ هزار و٤١١ نفر مرد و ٣١٨ هزار و ٧٧٤ نفر زن هستند.

در میان ادارات کل سازمان تامین اجتماعی، پس از شرق تهران بزرگ به ترتیب غرب تهران بزرگ، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران و شهرستان‌های استان تهران از نظر تعداد بیمه شدگان اصلی در جایگاههای بعدی قرار گرفته‌اند.

کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر