کد خبر: 529960 A

شهریور ماه امسال؛

«اولین کارگاه بین المللی بازار کار » توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی روز شنبه و یکشنبه یازدهم و دوازدهم شهریور ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی _ ورزشی تلاش برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، « اولین کارگاه بین المللی بازار کار » توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی روز شنبه و یکشنبه یازدهم و دوازدهم شهریور ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی _ ورزشی تلاش برگزار می شود .

این کارگاه بین المللی  با حضور  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،  منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، کارشناسان بین المللی ، صاحبنظران داخلی، اساتید دانشگاهی ، مدیران اجرایی حوزه اشتغال و فعالان حوزه کسب و کار برگزار می شود  و در  آن پیرامون مباحث مربوط به حوزه اشتغال و کسب و کار بحث و تبادل نظر خواهد شد.

اشتغال کارگران و دولت دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر