کد خبر: 529696 A

روز گذشته صورت گرفت؛

حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کسبه صنف کیف و کفش استان تهران در اعتراض به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدکننده این محصولات مقابل وزارت کشور، تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کسبه صنف کیف و کفش استان تهران روز گذشته در اعتراض به بیکاری‌های گسترده در این صنعت و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدکننده این محصولات مقابل وزارت کشور، تجمع کردند.

جمعی از حاضران در این تجمع در این رابطه به ایلنا گفتند: شرایط نابرابری که برای کارگران ایرانی و غیرایرانی حاضر در بازار کیف و کفش وجود دارد، باعث شده کارفرمایان سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

این در حالی است که به گفته معترضان هم‌اکنون ۲ هزار کارگاه در سطح شهر تهران مشغول تولید محصولات کیف و کفش هستند که اگر این روند ادامه یابد، برای کارگران ایرانی به دلیل گرانتر تلقی شدن؛ شغلی باقی نخواهد ماند و این درحالی است که هزاران نفر از آنها در دو دهه اخیر به صورت حرفه‌ای در این بازار مشغول کار بوده‌اند.

آنها می‌گویند: غالب افرادی که در جستجوی معاش از مرزهای شرقی داخل کشور می‌شوند به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی مورد سوءاستفاده کارفرمایان سودجود قرار می‌گیرند.

پرداخت دستمزدهای بسیار ناچیز و محبوس شدن شبانه‌روزی و کار اجباری در محیط‌های نامناسبی که در عمل به کارگاه تولید کیف و کفش تبدیل شده‌اند، ازجمله مواردی است که شرکت‌کنندگان حاضر در اجتماع روز گذشته از آن به عنوان مصداق سوءاستفاده از کارگران غیرایرانی نام برده‌اند.

معترضان می‌گویند: فارغ از غیر انسانی بودن این موقعیت، شرایط به گونه‌ای است که اکنون شرایط بازار کار برای کارگران ایرانی دشوارتر شده است، زیرا قیمت تمام شده محصول تولید شده توسط کارگر خارجی تا یک سوم محصول ساخت دست کارگران ایرانی کاهش یافته است و در نتیجه توزیع‌کنندگان بزرگ نیز جذب تولیدات ارزانتر شده‌اند.

کارگران خارجی کارگران صنعت کیف و کفش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر