کد خبر: 528244 A

بازنشستگان آموزش و پرورش پس از تجمع هفته گذشته:

جمعی از بازنشستگان فرهنگی با صدور بیانیه ای به طرح مطالبات کلیدی خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش پس از تجمع 31 مرداد با صدور بیانیه‌ای، مطالبات کلیدی خود را بیان کردند.

در این بیانیه با بیان این که در سالهای گذشته در سایه اقدامات ناصحیح، سختی‌ها از همه طرف بر کسانی که سی سال رنج تعلیم و تربیتِ نسل‌های آینده را برعهده داشته‌اند، هجوم آورده‌اند؛ آمده است:  بیمه جامع و فراگیرِ سلامت و بهداشت و خدمات کامل دندانپزشکی،حق قانونی ماست.

در ادامه این بیانیه افزایش مستمری‌های بازنشستگان به عنوان یک مطالبه کلیدی دیگر عنوان شده و آمده‌است: ما خواهان ارتقای حقوق بازنشستگان به  بالاتر از حد خط فقر هستیم.

در ادامه بازنشستگان فرهنگی عنوان کرده‌اند: ما خواهان مطالبات و خسارات ناشی از عدم اجرای ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386هستیم.

این بازنشستگان یکی دیگر از مطالبات خود را  اجرای کامل همسان سازی  با شاغلان سی سال خدمتی ِ همتراز خود ازحیث  مدرک و سنوات و سایر امتیازات، ازآغاز سال ۱۳۹۷ دانسته‌اند  و آورده‌اند: مصرانه می‌خواهیم که حق ما را به کمال ادا کنید. مهم نیست منابع آن چگونه تامین می شود؛ مهم آن است که هم دولت و هم مجلس، به استناد قانون اساسی، مکلف هستید به جبران خساراتی که خود به بارآورده اید، در جهت استیفای حقوق ملت قدم بردارید. 

بازنشستگان فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر