کد خبر: 453326 A

امروز، انتخابات شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در حال برگزاری ‌است؛ کارگران می‌گویند هفت ماه دستمزد نگرفته ایم و رغبتی برای شرکت در انتخابات نداریم.

کارگران پلی‌اکریل اصفهان در تماس با ایلنا از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار در این واحد تولیدی و عدم رغبت کارگران به شرکت در این انتخابات خبر دادند.

از قرار معلوم، کارگرانی که هفت ماه است دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند، انگیزه‌ زیادی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی کار ندارند و می‌گویند اول بایستی تکلیف این معوقات روشن شود.

منابع خبری ایلنا در پلی‌اکریل با انتقاد از کندی کار تایید صلاحیت  کاندیداهای انتخابات می گویند: اداره کار همکاری لازم را با کارگران انجام نداد و تایید صلاحیت‌ها به حدی طولانی شد تا در این موقع بحرانی که اوج نارضایتی کارگران است، انتخابات برگزار شود.

 این منابع معتقدند اگر در ماههای ابتدایی سال انتخابات برگزار می‌شد، کارگران رغبت بیشتری برای شرکت کردن داشتند و می‌گویند: در شرایطی که هستیم یا به دلیل عدم حد نصاب شرکت کنندگان شورا نخواهیم داشت یا در بهترین حالت، یک شورای ضعیف خواهیم‌داشت؛ و این هر دو فقط به نفع کارفرماست.

پلی اکریلی‌ها می‌گویند نوروز نزدیک است و انگار هیچ یک از مقامات محلی و استانی قرار نیست فکری به حال ما و خانواده هایمان بکنند که هفت ماه است بی‌حقوقیم و مشکلات مالی بسیار داریم. 

کارگران پلی اکریل اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر