خبرگزاری کار ایران

کارگران روزمزدی نی‌بر مجتمع نیشکر هفت تپه تجمع کردند

حدود 150 نفر از کارگران نی‌بر روزمزدی نیشکر هفت تپه امروز در اعتراض به کاهش چند صد هزار تومانی مزدشان از ابتدای آبان ماه سالجاری، تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، حدود 150 کارگر نی‌بر روز مزدی نیشکر هفت تپه که به کاهش چند صد هزار تومانی مزدشان از ابتدای آبان ماه سالجاری معترض‌اند، صبح امروز (دوم دی ماه) با ترک محل کارشان در مزارع نیشکر، در مقابل  ساختمان صنعتی مجتمع در شوش تجمع کردند.

به ادعای یکی از کارگران نی‌بر حاضر در این اجتماع صنفی، دلیل اعتراض امروز آنان بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالبات کارگران نی‌بر روزمزدی است. این کارگران به تبع نداشتن قرارداد کار و حق بیمه از حداقل‌های قانونی کار محروم هستند.

به گفته این کارگر، از ابتدای آبان ماه که بهره‌برداری مزارع نی‌شکر آغاز شده است. کارفرما در محاسبه پرداخت دستمزد ماهانه آنان همانند قبل  بصورت روزمزدی عمل نکرده است.

طبق اظهارات وی، از قرار معلوم کارفرما از آبان ماه مبنای محاسبه دستمزد کارگران روزمزدی نی‌بر را تناژی قرار داده است که با این وضعیت دستمزد هر یک از کارگرانی که نتوانند طبق محاسبات جدید کارفرما نی از مزارع ببرند به حداقل چندصد هزارتومان کاهش می‌یابد.

کد خبر : ۴۴۰۴۹۸