کد خبر: 438803 A

بازنشستگی پیش از موعد13 نفر از کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت به دلیل عدم واریزدرصد حق بیمه توسط کارفرما به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در این  معدن زغال سنگ  زمستان یورت (شمال غرب) گزارش می‌دهند؛ 13 نفر از کارگران این واحد  معدنی از حدود یکسال پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور قرار گرفته‌اند اما به دلیل آنکه کارفرمای آنها هنوز سهم 4 درصدی حق مربوط به سابقه سخت و زیان‌آور آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است فعلا در وضعیت نامشخصی قرار دارند.

طبق اظهارات کارگران  زمستان یورت کارفرمای این واحد تولیدی به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خوداری می‌کند.

به ادعای منابع کارگری ایلنا وضعیت به وجود آمده درحالی است که پیش از این  تعداد کارگرانی که مشکل پرداخت 4 درصد حق مربوط به به سابقه سخت وزیان آور برای بازنشستگی داشتند 38 نفر بودند که حق بیمه 25 نفر آنان تقریبا  در فاصله یکسال گذشته توسط کارفرما پرداخت شد.

ظاهرا این مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که سازمان تامین اجتماعی از تاریخ 14 مهر ماه سال 93 سهم 4درصدی حق بیمه اضافی را تا دو برابر افزایش داده است و همین مسئله بر بدحسابی کارفرمای آنها افزوده است.

کارگران گلستان کارگران زمستان یورت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر