کد خبر: 427320 A

روز گذشته اتفاق افتاد:

روز گذشته با پرداخت دو ماه از معوقات مزدی کارگران شیشه قزوین، تجمع صنفی این کارگران موقتا خاتمه یافت.

منابع کارگری ایلنا در در این واحد تولیدی در توضیح این اتفاق افزودند: در ادامه اعتراضات صنفی شش روز گذشته،  کارفرما معادل دو ما از  مطالبات معوقه مزدی کارگران رسمی ،قراردادی وپیمانکاری کارخانه را پرداخت کرد که نتیجه آن خاتمه موقت اعتراض صنفی کارگران بود. 

به گفته کارگران در حال حاضر مطالبات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی از مرداد ماه باقی مانده وکارگران پیمانکاری نیز از خرداد ماه معوقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند.

طبق اظهارات کارگران شیشه قزوین در حال حاضر همه کارگران معترض این واحد تولیدی به کار خود بازگشته اند واز قرار معلوم با وعده کارفرما قرار است باقیمانده مطالبات مزدی  انان طی ماه های آینده به مرور پرداخت شود.

 

 

 

کارگران قزوین کارگران شیشه قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر