خبرگزاری کار ایران

عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان:

لایحه اصلاح قانون کار حاصلی جز فقر و فلاکت برای کارگران ندارد

یک عضو شورای اسلامی کار کارخانه پلی اکریل اصفهان می‌گوید لایحه اصلاح قانون کار به قدری معیوب و واپسگراست که درصورت تصویب چیزی جز فقر، فلاکت و فساد برای جامعه کارگری نخواهد داشت.

«علیرضا خرمی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار به اندازه‌ای واپسگرا است که حتی نمی‌توان در آن یک نقطه روشن برای آینده جامعه کارگری متصور شد.

خرمی به جلساتی که جامعه کارگری استان اصفهان با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی داشته‌اند اشاره کرد و افزود: به نمایندگان استان اصفهان گفته‌ایم که چرا کارگران با لایحه معیوب اصلاح قانون کار مخالفند.

خرمی افزود: معیشت و امنیت شغلی بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم  با قانون کار گره خورده است و اگر مفاد این لایحه معیوب تصویب شود نتیجه جز فقر، فلاکت و فساد برای آنها نخواهد داشت.

این فعال کارگری بر ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: همین حالا نیز بیش از 90 درصد ازکارگران دارای قراردادها موقت هستند و بسیاری از آنها ماه است که مزد و مزایای مزدی خود را دریافت نکرده‌اند حال در این شرایط می‌خواهند اندک حمایت‌های باقی مانده بر روی کاغذ را نیز حذف کنند.

وی افزود: با این شرایط ضرورت دارد که دولت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند تا جامعه کارگری نفس راحتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها بکشد.

خرمی با بیان اینکه نباید در قانون کار به دنبال امنیت سرمایه بود، تصریح کرد: امنیت سرمایه با عوامل دیگری از جمله قاچاق کالا مرتبط است و با حذف جنبه های حمایتی قانون کار  هیچ ارتباطی ندارد.

کد خبر : ۴۲۳۰۸۵